Ortodontska terapija

Ortodontska terapija podrazumeva korekciju nepravilnosti položaja i odnosa zuba i vilica pomoću mobilnog ili fiksnog ortodontskog aparata. Korekcijom ortodontske nepravilnosti, pored estetskih rezultata postiže se optimalna funkcija žvakanja, dobija se harmoničan izgled lica i stvaraju se pogodni uslovi za održavanje oralne higijene čime se smanjuje mogućnost nastanka karijesa i parodontopatije. Ortodontska terapija se može primeniti u preprotetskoj pripremi pacijenata u cilju postavljanja zuba u optimalni položaj čime se postiže njihova veća stabilnost i sposobnost prihvatanja dodatnih opterećenja kao nosača fiksniih nadoknada.

Prva poseta podrazumeva razgovor sa doktorom, detaljan klinički pregled i izradu anatomskog otiska zuba gornje i donje vilice na osnovu koga se izrađuju studijski modeli. Na osnovu analize modela za studije i analize ortopantomografskog i profilnog telerendgen snimka doktor predlaze određenu ortodntsku terapiju. Ortodontska terapija traje 1 do 3 godine, pri čemu se redovne kontrole obavljaju jednom mesečno.