Metalo-keramičke krune

Metalo-keramička kruna predstavlja fiksnu nadoknadu koja ima metalnu košuljicu koja je obložena keramikom boje prirodnog zuba pacijenta. Ona je trajno cementirana za zub nosač. Izuzetno su pogodni sa aspekta dugotrajnosti i estetike. Najčešća indikacija za njihovu izradu je veliki nedostatak zubne supstance koji se ne može konzervativno restaurirati ( kompozitnim ispunom).