Lečenje kanala korena

U slucaju nesaniranja obimnih karijesnih lezija ili traumatskih ostećenja zuba dolazi do ireverzibilnih promena u zubnoj pulpi. Ove promene se manifestuju pojavom bola koji je provociran termičkim nadražajima a vrlo često i pojavom spontanog bola. Kod ovakvih zuba neophodna je endodontska terapija.

Endodontska terapija podrazumeva lečenje zuba sa obolelom pulpom (mekotkivna struktura unutar zuba koja sadrži krvne sudove i nervna vlakna) ili obolelim tkivom oko vrha korena zuba. Sama terapija podrazumeva eliminaciju obolele pulpe iz kanalskog sistema korena, oblikovanje i čišćenje kanala korena adekvatnim instrumentima i medikamentima a potom i aplikovanje materjala za definitivnu opturaciju kanala korena zuba.

Osnovni cilj endodontske terapije je da se sačuva oboleli zub ili barem njegov koren i da se odgovorajućom konzervativnom ili protetskom restauracijom obezbedi fiziološka funkcija zuba.