Kompozitni / Keramički inleji

Pored klasičnog ispuna sanacija zuba nakon uklanjanja karijesa moguća je i inlejima koji se mogu izrađivati od kompozita ili keramike. Posle preparacije zuba, uzima se otisak koji se šalje u zubotehničku laboratoriju na osnovu koga se odgovarajućim postupcima izrađuje inlej. U sledećoj fazi inlej se adekvatnim cementom trajno cementira u ustima pacijenta. Smatra se da su kompozitni i keramički inleji daleko precizniji i estetski prihvatljiviji od klasičnih ispuna.