Kompozitni ispuni

Karijes predstavlja hronično infektivno oboljenje koje dovodi do destrukcije tvrdih zbunih tkiva, pri čemu u samom zubu nastaje kavitet (šupljina). Kako ne postoji mogucnost prirodne regeneracije tvrdih zubnih tkiva, neophodna je njihova restauracija adekvatnim stomatološkim materjalima. Danas su materjali izbora za restauraciju krunice zuba kompoziti. To su stomatološki materjali dobrih fizičkih i mehaničkih karakteristika dok njihova estetska svojstva omogućavaju izradu ispuna u boji identičnoj boji prirodnog zuba.