Implanti

Implanti predstavljaju namenski oblikovane nadoknade koje se ugrađuju u koštano tkivo gornje i donje vilice. Zapravo, implant u viličnoj kosti zamenjuje koren zuba. Izgrađuju se od titanijuma ili njegovih legura i poseduju visok stepen biokompatibilnosti (materjal ne sadrži supstance sa toksičnim, alergijskim i kancerogenim potencijalom). Ugradnja implantata se obavlja u lokalnoj anesteziji i traje oko petnest minuta po implantatu. Pre samog procesa implantacije (hiruške ugradnje implanta), neophodno je uraditi analizu rendgen snimka (da li ima dovoljno kostanog tkiva, blizina okolnih anatomskih struktura..), kao i sanaciju svih infekcija u predelu usne duplje (gingvitis, parodontopatija, karijes). U periodu posle implantacije dolazi do oseointegracije koja podrazumeva formiranje nove kosti oko implanta. Period oseointegracije traje od 1 do 3 meseca. Nakon perioda oseointegracije na implante se postavljaju suprastrukture (koje zamenjuju patrljke zbrušenih zuba) na koje se postavlja protetski rad.