Hijaluron

Hijaluronska kiselina je osnovni sastojak ljudskog organizma. Sa godinama njegova količina u telu opada. Koristi se u medicinske i estetske svrhe. Njegova primena je sve rasprostranjenija. Njim se može korigovati lice, podmlađivati, doterivati ujednačavati usne i slično.