Beljenje zuba

Prebojenost zuba može nastati kao posledica:

  1. dejstva duvanskog dima i različitih hromatogenih materija (kafa, čaj, vino… ),
  2. primene određenih medikamenata,
  3. traume zuba,
  4. endodontske terapije zuba,
  5. prisustva određenih stomatoloških materjala (amalgama, metalnih parapulpnih kočića )
  6. određenih lokalnih i sistemskih poremećaja zdravlja pacijenta.

Beljenje zuba predstavlja neagresivni estetski tretman koji se izvodi u cilju korekcije boje zuba. Najčešće korišćene supstance za beljenje zuba su vodonik peroksid i karbamid peroksid. Osnovna dva načina za beljenje zuba su ordinacijsko i kućno (noćno) beljenje. Ordinacijsko beljenje zuba podrazumeva primenu preparata visoke koncetracije pod neprekidnom, direktnom kontrolom stomatologa u stomatološkoj ordinaciji. Tretaman traje oko dva sata i daje veoma dobre i brze rezultate. Kućno beljenje podrazumeva izradu providnih folija (na osnovu otiska zuba), u koje pacijent samostalno nanosi preparat za beljenje zuba. Folije se nose najmanje 4h ili tokom spavanja. Rezultati su prisutni 7 do 10 dana nakon primene. Često se izvodi i kao produžetak započetkog beljenja u stomatološkoj ordinaciji.